Ik ben alleen maar op weg,

'en route'.

En dat is goed.

En Route is een samenwerkingsverband van psychotherapeuten, counselors en bemiddelaars geschoold in de systeembenadering, de contextuele theorie en/of de experiëntiële gestaltvisie.

icon1

In een sfeer van veiligheid en respect gaan wij graag samen met u op weg, samen ‘en route’. Zowel jongeren, volwassenen, koppels, gezinnen als groepen kunnen bij ons terecht.


De hulpvragen waarmee u terecht kan bij ‘En Route’ kunnen van psychische of psychiatrische aard zijn, maar ook psychosociale, relationele en opvoedingsproblemen kunnen bij ons aan bod komen.

icon2

Als we merken dat een therapie onvoldoende kansen tot verandering biedt, starten we niet met een therapie. Er wordt dan gezocht naar een passende hulpverleningsvorm buiten het centrum.


Waar nodig en met uw akkoord wordt overlegd of naar elkaar doorverwezen. We overleggen ook graag met uw huisarts of met andere betrokken diensten of hulpverleners.

icon3

We scholen ons voortdurend bij en houden maandelijks intervisie. Op die manier zorgen we ervoor dat de therapie of begeleiding die u als hulpvrager krijgt, professioneel onderbouwd is.


Naast gesprekstherapie en counseling, bieden we ook groepstrainingen, leertherapie, coaching en supervisie. U kunt ons tevens contacteren voor lezingen en vormingen. We maken graag een aanbod op maat voor hulpverleners, organisaties of privé-therapeuten.

Wanneer zoek je hulp of ga je in therapie?

Iedereen kan in zijn leven wel eens te maken krijgen met psychische, relationele of psychiatrische problemen, gaande van dagdagelijkse problemen tot ernstig psychisch lijden. Soms mis je de kracht om deze problemen alleen op te lossen, soms kan een gezin zo vastgelopen zijn dat het niet meer draaglijk is, soms is de steun van vrienden en familie niet bereikbaar of niet meer voldoende. Het kan ook dat onverwerkte trauma’s aan de basis liggen en je belemmeren in het dagdagelijkse functioneren, in het contact met de omgeving.

Soms heb je nog een vorm van nazorg nodig na een ziekenhuisopname. Dan kan het waardevol zijn om professionele begeleiding te zoeken.