Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode voor psychische of psychiatrische klachten en problemen, die tot doel heeft deze klachten en problemen te verminderen of beter hanteerbaar te maken.

Psychotherapie bestaat uit gesprekken met een psychotherapeut. Het spreken over klachten en problemen kan helpen om moeilijke keuzes te maken, om je anders te leren verhouden tot moeilijke situaties en die situaties anders aan te pakken, om bepaalde ervaringen te kunnen verwerken of om je leven meer zelf in handen te nemen.


In psychotherapie krijg je doorgaans geen concrete adviezen, noch pasklare oplossingen. Veeleer is het de bedoeling dat je met behulp van de psychotherapeut leert om je eigen oplossingen te vinden. Essentieel is dat voor iedereen de therapie een uniek verhaal is met eigen gedachten en gevoelens, met respect voor eigen grenzen en tempo. Het biedt de mogelijkheid om op verschillende manieren naar je leven te kijken en een andere manier te vinden om met moeilijkheden om te gaan.


Counseling is een vorm van begeleiding die vertrekt vanuit de vragen van de cliënt. De counselor bij En Route gaat samen met de cliënten (individu, koppel, gezin, familie) op zoek naar wat helpend kan zijn om verandering te weeg te brengen.


Counseling heeft veel raakvlakken met psychotherapie. Verschillende inzichten uit de psychotherapie worden toegepast om de ervaren problemen op te lossen of te verlichten, maar in tegenstelling tot psychotherapie richt counseling zich primair op het 'hier-en-nu'.