Denkkader

De psychotherapeute, counselors en bemiddelaars bij En Route werken vooral vanuit de systeemtheorie, het contextueel denkkader en/of de experiëntiële gestaltvisie.

Systemisch werken wil zeggen dat de problemen bekeken worden in interactie tussen de verschillende gezinsleden of de ruimere context (vb. werk, vriendenkring). Samen met de therapeut wordt er enerzijds gezocht hoe de cliënt of het gezin geblokkeerd geraakt is, anderzijds worden ook de krachten/mogelijkheden van de cliënt of van het gezin in beeld gebracht. De krachten zijn vaak een hulpmiddel om de negatieve spiraal te doorbreken.


De contextuele benadering heeft zowel aandacht voor wat iemand aan onrecht overkwam als voor hoe je passende zorg en verantwoordelijkheid kunt opnemen in verbinding met anderen. Veel psychische en relationele problemen hebben hun wortels in het verleden. Meer inzicht in dat verleden – in het bijzonder in het gezin van herkomst – helpt om het heden beter te begrijpen en sterker de toekomst in te gaan. Echter ook het hier & nu en wat er zich in de therapeutische relatie voordoet is belangrijk en krijgt zijn plek in de begeleiding. Bij contextuele therapie of counseling richt men de zorg ook op alle personen die door de therapie beïnvloed worden.


Gestaltpsychotherapie: Contact is even noodzakelijk zoals adem zuurstof geeft. De aandacht is vooral gericht op wat de zintuigen waarnemen en wat er lijfelijk wordt ervaren. Hierdoor kan opnieuw contact worden gemaakt met de eigen beleving en wat er wel en niet nodig is in het contact met anderen. Er wordt niet alleen bij de problemen zelf stilgestaan maar ook nadruk gelegd op de op de wijze van ervaren, de betekenis ervan in het leven en hoe ermee wordt omgegaan. Dat geeft vaak een passender antwoord op levensmoeilijkheden dan gedachten. De relatie tussen de cliënt en de therapeut is een belangrijk instrument om tot verandering te komen


Bemiddeling in familiezaken: De impact van familiale conflicten kan zo groot zijn dat de familieleden samen niet tot oplossingen komen. Hierbij kan beroep worden gedaan op familiale bemiddeling. Voorbeelden hiervan zijn echtscheidingsbemiddeling, ouderschapsbemiddeling, bemiddeling tussen ouders en kinderen,… Bij bemiddeling kiezen de partijen ervoor om zelf hun conflicten op te lossen met de hulp van een onpartijdige bemiddelaar. De erkend bemiddelaar kan met u ook een ‘echtscheiding in onderlinge toestemming’ (EOT) volledig uitwerken en de echtscheiding laten bekrachtigen door de rechtbank. Familiale bemiddeling heeft minder pijnlijke gevolgen, is sneller en goedkoper dan een procedure voor de rechtbank;