Supervisie & vorming op maat

Intervisie

Psychotherapeuten, hulpverleners die overleg willen over een eigen begeleiding kunnen bij ons op intervisie komen. Voor overleg met teams komen we desgewenst ter plaatse.


Leertherapie

Therapeuten in opleiding kunnen bij ons in leertherapie komen.


Supervisie

Wanneer men zich meer wil bekwamen in de toepassing van het systeemtheoretische, het contextuele of het oplossingsgerichte model in de eigen werkpraktijk, kan men supervisie vragen. Wij bieden individuele supervisie en supervisie in groepsverband.


Supervisie wordt altijd gegeven op de concrete werkinhouden en /of casuïstiek van de supervisanten. In zoverre dat het nodig is voor de professionele ontwikkeling van supervisanten kunnen daarbij ook persoonlijke en contextgebonden factoren belicht worden.


Na een aanvraag voor supervisie worden voor de start afspraken gemaakt over duur, intensiteit, vorm en inhoud van het supervisieproces.


Vorming op maat

De vorming kan zowel binnen ‘En route’ georganiseerd worden, als binnen de infrastructuur van uw organisatie worden gegeven.


De duur en concrete inhoudelijke uitwerking wordt bepaald in overleg met de organisatie.


Thema’s

  • Introductie in het systeemdenken, de contextuele therapie, de oplossingsgerichte therapie (het Brugse model)
  • Verdiepingscursussen
  • Non-verbale werkvormen in de hulpverlening ( bij kinderen, jongeren en volwassenen). Thema’s zelf te bepalen: verliesverwerkingen, traumatische ervaringen, omgaan met een beperking, autisme, …
  • Rouwbegeleiding: omgaan met verlieservaringen: uitwerken van een beleid rond rouw en verlies in een organisatie.